Tarihçesi

Afrokonya Tarihçesi

AFROKONYA, 20 Mart 2015 tarihinde Konya’daki Afrikalı Öğrenciler Birliği Toplantısıyla kurulmuştur.

Afrokonya’nın kurulumasındaki temel amaç, Konya’da bulunan Afrikalı öğrencileri aynı çatı altında toplamak, onları serbestçe hareket edebilecekleri bir yer sunmak idi.

Kurulduğunda 200 üyesi vardı, zaman geçtikçe Konya gelen Afrikalı öğrencilerin sayıları artmasıyla şimdi 1000’e yakın üyesi bulunmaktadır. Afrokonya’nın kuruluşundan bu yana 4 farklı Başkan görev yaptı. İlk kurulduğunda Kabine’de sadece 10 kişi bulunmaktaydı, şimdi ise kabinede yaklaşık 30 kişi  yer almaktadır. Her geçen dönem eskisinden daha da güçlü ve aktif bir birlik olagelmektedir.